ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการ “ตกขาวแบบผิดปกติ

จนนำไปสู่การเกิดโรค มีสาเหตุมากจากอะไร??

ตกขาว คันจิมิ มีกลิ่นจิมิ น้ำยาอนามัยฟรีด้า สบู่เหลวอนามัยฟรีด้า

  • สรุปแล้ว สาเหตุที่ทำให้เกิดการ ตกขาว แบบผิดปกติ มาจากสาเหตุหลักๆ 2 สาเหตุ คือ
  • การติดเชื้อโรค และการใช้น้ำยาอนามัยที่มีส่วนผสมของ ” กรด ” แล้วเราจะใช้น้ำอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี (คลิกอ่าน เกร็ดความรู้ “การเดินทางของเชื้อโรค & การใช้น้ำยาอนามัยที่ถูกวิธี” ได้ ที่นี่  )
  • กรดที่ใช้ในน้ำยาอนามัย คือ กรดอะไร ?? แล้วแตกต่างจากกรดที่ จุดซ่อนเร้น สร้างขึ้นมาอย่างไร ?  ( คลิกอ่าน เกร็ดความรู้ ” กรดแบคที่เรียที่ร่างกายสร้าง VS กรดที่มนุษย์สร้าง ต่างกันหรือเหมือนกัน ได้ ที่นี่  )
ฟรีด้า-สารส้ม-น่ำยาอนามัย-ตกขาว-คัน-มีกลิ่น
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
ฟรีด้า ทำจาก สารส้ม ที่ช่วยเรื่อง ตกขาว ลด กลิ่นช่องคลอด กลิ่นจุดซ่อนเร้น คันช่องคลอด คันจุดซ่อนเร้น ตกขาวสีขาวขุ่น ตกขาวสีเหลือง ตกขาวสีเขียว
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
ตกขาว-ตกเขียว-ตกขาวขุ่น-ตกเหลือง
กลิ่นคาวปลา-กลิ่นประจำเดือน-ประจำเดือน-ปวดประจำเดือน
ฟรีด้า-สารส้ม-น่ำยาอนามัย-ตกขาว-คัน-มีกลิ่น
สารส้ม-ฟรีด้า-คันจิมิ-คันช่องคลอด
สารส้ม-ฟรีด้า-คันจิมิ-คันช่องคลอด
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
ฟรีด้า ทำจาก สารส้ม ที่ช่วยเรื่อง ตกขาว ลด กลิ่นช่องคลอด กลิ่นจุดซ่อนเร้น คันช่องคลอด คันจุดซ่อนเร้น ตกขาวสีขาวขุ่น ตกขาวสีเหลือง ตกขาวสีเขียว
ตกขาว-ตกเขียว-ตกขาวขุ่น-ตกเหลือง
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด

สอบถาม สั่งซื้อ