เพราะเหตุใด? น้ำเปล่าถึงเอา กลิ่นจิมิ ไม่หยุด !!

  • สรุปแล้ว น้ำเปล่าไม่สามารถที่จะขจัด กลิ่นจุดซ่อนเร้น กลิ่นช่องคลอด ออกไปได้หมด
  • จึงเกิดการหมักหมมสะสมของเชื้อแบคทีเรีย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด กลิ่นจิมิ
  • ปัญหาที่ตามมาก็คือ อาการคันช่องคลอด คันจิมิ คันจุดซ่อนเร้น และเกิดการระคายเคือง
  • จนในที่สุด จุดซ่อนเร้น จึงเกิดการ ตกขาว
  • ดังนั้น เราควรที่จะใส่ใจดูแล และป้องกัน จิมิ จุดซ่อนเร้น ของเราด้วยการทำความสะอาดให้ถูกวิธีด้วย น้ำยาอนามัยฟรีด้า
  • เพราะ ฟรีด้า มีส่วนผสมของ สารส้ม Crystal Deo ซึ่งมีหน้าที่ในการยับยั้งการเติบโตแต่ไม่มีส่วนในการทำร้ายเชื้อตัวดีในช่องคลอด เมื่อใช้ล้างเป็นเวลาระยะเวลานานก็จะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อจุดซ่อนเร้น คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ) 
ฟรีด้า-สารส้ม-น่ำยาอนามัย-ตกขาว-คัน-มีกลิ่น
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
ฟรีด้า ทำจาก สารส้ม ที่ช่วยเรื่อง ตกขาว ลด กลิ่นช่องคลอด กลิ่นจุดซ่อนเร้น คันช่องคลอด คันจุดซ่อนเร้น ตกขาวสีขาวขุ่น ตกขาวสีเหลือง ตกขาวสีเขียว
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
ตกขาว-ตกเขียว-ตกขาวขุ่น-ตกเหลือง
กลิ่นคาวปลา-กลิ่นประจำเดือน-ประจำเดือน-ปวดประจำเดือน
ฟรีด้า-สารส้ม-น่ำยาอนามัย-ตกขาว-คัน-มีกลิ่น
สารส้ม-ฟรีด้า-คันจิมิ-คันช่องคลอด
สารส้ม-ฟรีด้า-คันจิมิ-คันช่องคลอด
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
ฟรีด้า ทำจาก สารส้ม ที่ช่วยเรื่อง ตกขาว ลด กลิ่นช่องคลอด กลิ่นจุดซ่อนเร้น คันช่องคลอด คันจุดซ่อนเร้น ตกขาวสีขาวขุ่น ตกขาวสีเหลือง ตกขาวสีเขียว
ตกขาว-ตกเขียว-ตกขาวขุ่น-ตกเหลือง
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด
คันช่องคลอด-คันจิมิ-กลิ่นช่องคลอด

สอบถาม สั่งซื้อ